JA! Magazine: over Klimaat

Dit magazine voor jeugdartsen verschijnt drie keer per jaar en behandelt in elke editie een thema. In dit nummer gaat het over het klimaat: hoe kan de zorg bijdragen aan verduurzaming? Welk effect hebben groene speelpleinen op kinderen en de omgeving?

Ik was bij deze productie verantwoordelijk voor:

  • De eindredactie

Opdrachtgever: AJN Jeugdartsen